Rekrutacja OTWARTA
Szanowni Ósmoklasiści! Poniżej publikujemy informacje dotyczące rekrutacji do naszego Liceum