Rekrutacja

Szanowni Państwo


Uczniem Liceum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby można zostać w dowolnym momencie danego roku szkolnego, jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie.

W przypadku braku miejsca, uczeń zostaje zapisany na listę rezerwową.

Wystarczy złożyć podanie w Sekretariacie Szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.


Podanie Liceum Społeczne Dziwnów do klas II III IV w roku sz.2024 2025

NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 ! 


http://Podanie Liceum Społeczne Dziwnów do klasy I w roku sz.2024 2025
Wymagane załączniki:
2 aktualne fotografie;


 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( bądź ostatniej ukończonej klasy szkoły ponadpodstawowej bądź ponadgimnazjalnej );

 • Karta zdrowia ( w przypadku ucznia z innych Gmin niż Gmina Dziwnów);

 • Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia ( do wglądu );

 • Orzeczenie bądź opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( jeśli uczeń/uczennica posiada )..


 • Pozostałe druki ( wypełnić i złożyć jeśli dotyczą ):  1. Podanie-o-zwolnienie-z-nauki-drugiego-jezyka-obcego

  2. podanie o zwolnienie z opłaty czesnego wzór

  3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku