Konkurs plastyczny
Szanowni Państwo!  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i średnich: „Cyfrowa mapa oczami dziecka”. Jest to konkurs na wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej cyfrową mapę, prezentującą w jaki sposób dziecko odbiera pojęcie mapy cyfrowej/komputerowej i z czym mu się to kojarzy. Praca może przedstawiać samą ideę tworzenia map cyfrowych w postaci nakładanych na siebie warstw tematycznych, jak również wykorzystanie mapy cyfrowej w różnych codziennych sytuacjach – np. mapa nawigacyjna w telefonie, w samochodzie lub po prostu mapa na ekranie komputera itp. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych (kategoria szkoły podstawowe) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria szkoły średnie) z terenu całej Polski. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora UŚ nr 186/2021: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1862021, oraz zawartym w nim regulaminem,
  • w terminie do 14 listopada 2021 r. przesłać pracę konkursową (oraz wypełnione załączniki 2 i 3 do regulaminu) na adres: Śląskie Laboratorium GIS, WNP UŚ ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „konkurs plastyczny”.
​Szczegółowe informacje znajdą Państwo na plakacie (w załączniku) oraz na stronie: http://www.gisday.us.edu.pl/konkurs-2021/ W razie pytań lub wątpliwości, osobą kontaktową w sprawie konkursu jest dr Agnieszka Piechota agnieszka.m.piechota@us.edu.pl Serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!