Zarembiacy w akcji EKO 🙂
W maju tego roku ,dzięki staraniom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wrzosowo rozpoczęła się realizacja projektu „Aleja Kalinowa Wrzosowo”. Projekt został sfinansowany z Programu Społecznik 2022-2024. W dniu 20.06.22r., mimo deszczowej pogody, zostały posadzone zakupione rośliny.Nasadzenia i wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego Projektu a także opieka nad nasadzonymi roślinami zostały zrealizowane przez Członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, w tym wspaniałej młodzieży z Liceum Społecznego w Dziwnowie, oraz mieszkańców w ramach angażowania lokalnej społeczności. Odbiorcami przedmiotowego projektu były i są wszystkie grupy wiekowe i społeczne: w tym w szczególności: dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, seniorzy, oraz cała społeczność lokalna i turyści. Nasadzenie nowych gatunków i odmian roślinności, było głównym rezultatem realizacji zadania w celu zwiększenia „atrakcyjności” ekologicznej i wizualnej Alei Kalinowej na odcinku min. 400m.Ścieżka dendrologiczna jest przedsięwzięciem proekologicznym, mającym wielorakie funkcje. Przy niej ustawione są tablice dydaktyczne, które służą poszerzeniu wiedzy oraz podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach Projektu dokonano także oznaczenia części roślin - zakupiono 200szt. tabliczek z nazwami roślin. Ważnym aspektem realizacji przedmiotowego Projektu jest jego długotrwałe oddziaływanie - nie tylko w aspekcie ekologicznym bowiem nasadzona roślinność stanowi źródło inspiracji dla wszystkich posiadaczy ogrodów i miłośników roślin. Nasadzenia są ogólnie dostępne, zlokalizowane przy ciągu pieszo-rowerowym. Dziękujemy Wszystkim za udział w akcji. Akcja Aleja Kalinowa Wrzosowo