Akademia 3*RAZEM
Kilka słów o Projekcie.   Akademia”3*Razem” skierowana jest do dzieci  i młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Dziwnów. W ramach Projektu w budynku Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury  i Edukacji ( Dziwnów ul. Reymonta 8 ) zostanie otwarta Akademia”3*Razem”. Akademia, to pomoc i samopomoc w nauce. Pomoc – indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli ,samopomoc – uczniowie pomagają sobie nawzajem. Młodzież dzieli się swoim doświadczeniem i metodami, które wypracowała na przestrzeni czasu. Doświadczenie pokazuje ,że kłopoty z przyswajaniem materiału mogą wynikać z różnych przyczyn. Sprawdziany czy egzaminy bywają dla dziecka stresujące, szczególnie jeżeli nie ma dobrze opanowanego materiału. Dodatkowe lekcje z matematyki przydają się, kiedy dziecko ma coraz gorsze stopnie, co może oznaczać, że ma jakieś zaległości czy problemy z nauką. Zignorowanie pierwszych sygnałów może okazać się bardzo szkodliwe – pogłębiające się braki będą skutkować większymi kłopotami. Za cel główny Projektu przyjmuje się więc pomoc dzieciom  i młodzieży w nadrobieniu zaległości z przedmiotów ścisłych  ( ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ) poprzez pomoc nauczyciela i samopomoc uczniowską. Projekt promuje także  wolontariat w celu budowy tożsamości i spójności społecznej poprzez angażowanie młodzieży w pomoc młodszym. Angażuje młodzież w aktywne uczestnictwo w życie szkolne.  Harmonogram   1.13.02.2023-24.02.2023 Przyjmujemy zgłoszenia: - rodzice i uczniowie  zgłaszają swoje potrzeby. Zapraszamy uczniów zdolnych jako wolontariuszy, do stałego i czynnego udziału w Akademii.   2.25.02-28.02.2023 Ustalamy harmonogram zajęć wg. potrzeb uczniów i  grup wiekowych.  
  1. Zajęcia w okresie od 01.03.2023r.
Zajęcia w ramach Projektu są bezpłatne. Dla ułatwienia nauki w ramach Projektu nastąpi zakup tradycjach pomocy dydaktycznych. Projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik na lata 2022-2024.   Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Stowarzyszenia Tel. 725 525 625 / 91 38 13 384 Adres email: stowdziwnow@stowdziwnow.pl Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe do pobrania : www.stowdziwnow.pl www.zarembiacy.pl